Mồi Câu Định Đồng Diều

    20.000

    Thông Tin Sản Phẩm
    Mồi câu Định Đồng Diều dùng để câu đơn – câu chạm – đánh lục.
    D1 – D2 – D3
    Mã: MC Danh mục: